11 اکتبر امسال مصادف با 20 مهرماه ، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز کودکان دختر نامگذاری شده است تا به این وسیله چالش‌های دختران خردسال از سوی مسئولین جدی گرفته و برای حل آنها برنامه‌ریزی شود.

دختری از ایل لر/ کهگیلویه و بویراحمد

عکس : چویل دنا  http://www.facebook.com/chaviled