از کتاب کوچ ، کوچ

در عشایر، زن و مرد از هم رو نمیگیرند، خجالت نمی کشند و از هم نمی ترسند.بدون ناراحتی با هم گپ می زنند.زن رو نمی پوشد.چادر به سر نمی کند مگر در مراسم دینی و  در مهمانیهای خیلی رسمی و موقع بردن عروس به خانه داماد از سر انداز(چادر) استفاده می نمایند. سرانداز را برای انجام کار و تحرک دست و پاگیر می دانند.

از کتاب کوچ ، کوچ (تجربه نیم قرن زندگی در کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده عطا طاهری1307،  انتشارات سخن1388

عکس چویل دنا  http://www.facebook.com/chaviled

/ 1 نظر / 44 بازدید
مینا

رنگ ها و زیبایی ها.....